Úřední hodiny:

  • čtvrtek 16.30 – 18.00 hod
  • září – říjen a leden – březen
  • v době školních prázdnin je matrika uzavřena

Kontakty:

 

Členské příspěvky

podle Usnesení výboru ČOS

  • Hradí se pouze za celý kalendářní rok, bez ohledu na termín přihlášení do T.J. SOKOL Brno-Královo Pole.
  • Stávající členové musí mít zaplacený členský příspěvek do konce března!
  • Na základě usnesení 13. Sjezdu ČOS o povinné sletové známce, dochází k navýšení členských příspěvků pro rok 2023 o 100,- Kč
  • Dospělí tedy platí 500 + 100 = 600,- Kč.
  • Děti a mládež do 18 let včetně a senioři starší 65 let včetně platí 200 + 100 = 300,- Kč.

 

Oddílové příspěvky

podle Usnesení výboru T.J. SOKOL Brno – Královo Pole

  • Hradí se jednotně za pololetí.
  • Výše oddílových příspěvků je uvedena na stránkách jednotlivých oddělení.

Sdílet...