Je dobré si připomenout podrobnosti z našich začátků. Tělocvičná jednota Sokol v Králově Poli byla založena v roce 1891. Nejprve se cvičení a další akce odehrávaly v hostincích. Proto členové začali sbírat prostředky na stavbu vlastní sokolovny. V roce 1899 bylo založeno Družstvo ku zřízení tělocvičny pro TJ Sokol v Králově Poli.

Sokolovna na Srbské ulici č. 4 byla slavnostně otevřena 30.5.1920. Za druhé světové války byla Československá obec sokolská (ČOS) rozpuštěna a její majetek zabaven. Po osvobobození v roce 1945 byla činnost ČOS obnovena. Po uchvácení moci komunisty v roce 1948 a zrušení Sokola jsme působili jako složka ČSTV TJ Královopolská strojírna Brno.

Po listopadu 1989 byl Sokol obnoven. Činnost naší jednoty byla obnovena v roce 1990 a navazuje tak na tradice původní sokolské jednoty z roku 1891. V tomtéž roce 1990 vyšel restituční zákon a TJ KSB sokolovnu vrátila. Její nástupce Sportovní klub Královo Pole však podal žalobu. Soudní spor trval dvanáct let a nakonec Městský soud v roce 2006 přisoudil naši sokolovnu jim (s tím se ale morálně nikdy nesmíříme).

V současnosti cvičenci naší T.J. cvičí v pronajatých částech budovy.

Cvičení sokolské všestrannosti se zabývá sportovní gymnastikou, šplhem, atletikou a plaváním, nácviky na slety, akademie a veřejná vystoupení. Součástí jednoty je oddíl akrobatického rokenrolu.

 

Ze sokolských výročí

JUDr. Jindřich Vaníček, po němž je pojmenována naše sokolská župa, se narodil 1.1.1862. Byl přímým Tyršovým žákem a legendárním náčelníkem České obce sokolské v letech 1892 až 1930. Řídil šest sokolských sletů. Zemřel 1.6.1934.


Sdílet...