Srdečně všechny zveme na
besídku naší T.J. k ukončení cvičebního roku,
která se bude konat dne 24. 6. od 16:30 h.
ve velkém sále.
Prosíme diváky, aby si s sebou vzali přezůvky a respirátory nebo roušky.
Ostatní cvičební hodiny v průběhu týdne proběhnou v obvyklých časech, besídkou se neruší.

Markéta Tichá - náčelnice, 19.6.2021 21:55


Pokladna matriky bude v provozu 9., 16., a 23. 6. v době od 16:30 do 18:30 hodin.

Hana Škárová - matrika, 26.5.2021 20:59


Zdravotní cvičení začíná 24.5., seniorky začínají 25.5.

Prosíme všechny účastnice, aby s sebou přinesly potvrzení o ukončeném očkování, prodělání covidu v posledních třech měsících nebo o čestné prohlášení o negativním testu ne starší než 7 dní.

Markéta Tichá - náčelnice, 20.5.2021 9:58


Obnovujeme činnost!

Od 23.5. začínáme opět cvičit.
Žákyně po, st 18:00 - 19:00,
žáci čt 16:30 - 18:30
předškoláci út 16:30 - 18:00
králíčci zatím 10:00 - 11:00
Šatny nejsou v provozu, proto prosíme rodiče, aby děti měly co nejjednodušší převlékání. Od všech osob starších 6 let účastnících se cvičení budeme také potřebovat čestné prohlášení o negativním testu (včetně rodičů z Králíčků).

Markéta Tichá - náčelnice, 18.5.2021 10:48


ODLOŽENÍ VALNÉ HROMADY JEDNOTY

Z důvodu usnesení vlády č. 217 o přijetí krizového opatření výbor rozhodl o odložení valné hromady T.J. Sokol Brno – Královo Pole do doby obnovení činnosti naší jednoty.
Valná hromada bude potom svolána obvyklým způsobem:
předáním pozvánek prostřednictvím cvičitelů/cvičitelek jednotlivých oddělení,
vyvěšením na nástěnce v sokolovně,
uveřejněním na webových stránkách jednoty

Markéta Tichá - náčelnice, 18.3.2021 17:56


Sokolské Brno

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci rozhodla předsednictva sokolských
žup Dr. Jindry Vaníčka a Jana Máchala o přeložení akce Sokolské Brno 2021 na rok 2022.

Hana Škárová - matrika, 27.1.2021 15:31


Bohužel vzhledem k opětovnému zpřísnění opatření není zatím není možné znovu začít cvičit. Jakmile budeme mít nové zprávy, budeme Vás na tomto místě informovat. Sledujte prosím aktuality.

Markéta Tichá - náčelnice, 4.1.2021 11:50


Vážení rodíče, vzhledem k podmínkám konání sportovních aktivit (max. 10 osob v tělocvičně a všichni cvičí v rouškách), jsme rozhodli před Vánoci už činnost neobnovovat. Tyto podmínky jsou pro nás obtížně splnitelné a navíc zbývají do konce roku jen 2 týdny, které bychom mohli využít. Doufáme, že budeme moci začít hned v týdnu od 4.1. 2021 za přijatelnějších podmínek.

Markéta Tichá - náčelnice, 4.12.2020 13:28


Vzhledem k prodloužení opatření nebude nadále cvičení až do odvolání probíhat. Jakmile budou známy nové informace, uveřejníme je zde. Sledujte, prosím, i nadále naše stránky. Děkujeme za pochopení a přejeme hodně zdraví

Markéta Tichá - náčelnice, 2.11.2020 10:04


Z rozhodnutí vlády je sokolovna do 25.10. uzavřena, takže se cvičení všech oddělení ruší. Sledujte, prosím, informace v aktualitách, jakákoliv změna zde bude uveřejněna.

Markéta Tichá - náčelnice, 9.10.2020 19:56


PŘIDAT ZÁZNAM

Zapisovat aktuality mohou pouze autorizované osoby!

PHP application: © Ondřej Škára