Úřední hodiny:

 • čtvrtek 16.30 – 18.00 hod
 • září – říjen a leden – březen
 • v době školních prázdnin je matrika uzavřena

Kontakty:

 

Členské příspěvky

podle Usnesení výboru ČOS

 • Hradí se pouze za celý kalendářní rok, bez ohledu na termín přihlášení do T.J. SOKOL Brno-Královo Pole.
 • Stávající členové musí mít zaplacený členský příspěvek do konce března!
 • Dospělí platí 500,- Kč.
 • Děti a mládež do 18 let včetně a senioři starší 65 let včetně platí 200,- Kč.

 

Oddílové příspěvky

podle Usnesení výboru T.J. SOKOL Brno – Královo Pole

 • Hradí se jednotně za pololetí.
 • 1. pololetí září až leden 650,- Kč, při cvičení ve více odděleních 900,- Kč.
 • 2. pololetí únor až červen 650,- Kč, při cvičení ve více odděleních 900,- Kč.
 • V oddělení KRÁLÍČCI hradí cvičící děti členské a oddílové příspěvky. Rodiče, tvořící jejich doprovod, hradí pouze příspěvky členské.

Sdílet...