Úřední hodiny:

  • úterý 10.30 – 12.00 hod
  • středa 16.00 – 18.00 hod

 

Členské příspěvky

podle Usnesení výboru ČOS

  • Hradí se pouze za celý kalendářní rok, bez ohledu na termín přihlášení do T.J. SOKOL Brno-Královo Pole.
  • Dospělí platí 500,- Kč.
  • Děti a mládež do 18 let včetně a senioři starší 65 let včetně platí 200,- Kč.

 

Oddílové příspěvky

podle Usnesení výboru T.J. SOKOL Brno – Královo Pole

  • Hradí se jednotně za pololetí.
  • 1. pololetí září až leden 650,- Kč, při cvičení ve více odděleních 900,- Kč.
  • 2. pololetí únor až červen 650,- Kč, při cvičení ve více odděleních 900,- Kč.
  • V oddělení KRÁLÍČCI hradí cvičící děti členské a oddílové příspěvky. Rodiče, tvořící jejich doprovod, hradí pouze příspěvky členské.

Sdílet...